100 LIETUVAI, 10 MUMS

Konkurso “100 eilėraščių Lietuvai“ apdovanojimai

 

Štai ir nuskambėjo rudeniški akordai  Muzikinio teatro solistės Laimos Česlauskaitės ir  jos mokinio  Ovidijaus  Astrausko balsu. ‚Lietuvai 100, mums dešimt“ šiuo šūkiu Panevėžio Rožyno bendruomenė atvėrė naujo sezono vartus ir apdovanojo konkurso “100 eilėraščių Lietuvai“  dalyvius ir nugalėtojus.  Gražiausiais žodžiais ir eilėmis Lietuvą apipynė Panevėžio miesto mokiniai ir bendruomenė.  Kiekvienas atodūsis , mintis ir žodis  buvo skirtas Lietuvai. Lietuvos didybei, lietuvio širdies stiprybei  net esaman, būsimam emigrantui. „ Aš būsuiu petys, kurs remia nusvirusią galvą,/ Aš būsiu ausis, kur girdi lietuviška kalbą,/ Aš būsiu lietuvis su lietuviška širdim.“  Tokiomis eilėmis Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokinys Tadas Palionis  išsakė savo ryžtą ir tikėjimą Lietuva.

Kiekvienas nuo mažiausio iki vyriausio kurdami eiles Lietuvai atrado – savo Lietuvą, žodžiais  kaip teptuku ją  piešė eilėmis, dėliodami vaizdinius ant popieriaus . Visi kūrė Lietuvos  šedevrą.

„Aš nupiešiau lape geltoną saulę,/ Žaliuojančius laukus ir mišką žalią./ mama man patarė nupiešk kažką raudoną,/ Nes tai juk mūsų vėliavos spalva./ Aš nupiešiau raudoną gėlę,/Težydi amžiais ji visiems./Trispalvės vėliavos brangiausios / Aš nepamiršiu niekados.“ Autorius Lukas Bareikis 2 kl.

Didžiausias džiaugsmas  turėti laisvė kurti, kiekvienas galėjo išmėginti savo jėgas, o mokinius įkvėpė, paskatino  jų mokytojai, tad nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams už mokinių įkvėpimą.

Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į 4 kategorijas. I- 1-4 kl., II- 5-8 kl., III- 8-12 kl., IV- suaugusiųjų.

LAIMĖTOJAI

I KATEGORIJA

1 VIETAPanevėžio Vilties progimnazijos mokinė 2 b kl.Paula Petrauskaitė – „Mano šalis“. Mokytoja Asta Sakalienė

2 VIETAPanevėžio Vilties progimnazijos mokinys 2 b kl. Rapolas Uksas – „Mūsų Lietuva“. Mokytoja Asta Sakalienė

3 VIETAPanevėžio Pradinė mokykla mokinysDanas Kazlauskas – „Lietuva“. Mokytoja Vida Jurgaitienė

II KATEGORIJA

1 VIETA

Panevėžio Rožyno progimnazijos 6 b kl. Mokinys Arnas Stankevičius – „Laiškas Lietuvai“. Mokytoja Laima Kairienė

2 VIETAPanevėžio Žemynos progimnazijos 8 kl.mokinysIgnas Janeliūnas – „Didinga diena“.

Mokytoja Lina Žukauskienė

3 VIETAPanevėžio Šaltinio progimnazijos  mokinė 5a klGabrielė Tautvaišaitė– „Mano kraštas“. Mokytoja Jolanta Švėgždienė

III KATEGORIJA

1 VIETAPanevėžio Miltinio gimnazijos 4 kl. mokinys Tadas Palionis – „………..“Mokytoja Jolanta Baltienė

 

2 VIETAPanevėžio J. Balčikonio gimnazijos 2 kl.  mokinė 16 m.Ieva Andrijauskaitė – „Ačiū, Lietuva, Myliu Tave“

3 VIETA

Panevėžio Miltinio gimnazijos 1 kl. mokinė Salomėja Vaisiūnaitė  – „Paprasta laimė“ Mokytoja Jolanta Baltienė

IV KATEGORIJA

1 VIETA Jolanta Švėgždienė – „Būk visų Tu mūsų, Lietuva“

2 VIETA Vilius Masilionis„Marijos žemė Lietuva“

3 VIETAKristina Kulikauskienė „Mano Lietuva“

Visiems dalyviams dėkojame.

 

Nuoširdžiai dėkojame ir rėmėjams :

Panevėžio miesto savivaldybė, LR Seimo narys  Bronislovas Matelis, UAB „Glasremis“, Kino centras „Garsas“

Leidykloms: UAB „Dominicus Lituanus“, VŠĮ „Lietuvos Rašytojų Sąjungos “, UAB „Nieko Rimto“

Jurgitėlės amatų dirbtuvėlės

 

 

Straipsnį rengė Jovita Brinkaitė- Karalienė