Projektas ,,Kartų kartos mums laimę lemia” 

,,Rožyno“ mikrorajonas yra miesto pakraštyje, tai privačių namų valdų rajonas ypatingas savo gyventojų skirtinga finansine padėtimi – vienos šeimos yra turtingos, gali leisti sau ir savo vaikams viską, ko nori ir geidžia, o kitos – egzistuoja skurdo ribose. Šių šeimų vaikai dėl finansinio nepritekliaus neturi galimybių lankyti mieste organizuojamų popamokinės veiklos užsiėmimų. Šiuo bedarbystės, skurdo ir/ar ,,nuolatinio skubėjimo” laikotarpiu žmonės užsidarę savyje, mažai skiria dėmesio bendravimui, turiningam poilsiui, nesusimąsto apie žalingus įpročius bei pasekmes jų vaikams. Vaikų ir jaunimo negebėjimas savęs nukreipti teigiamai ir turiningai laisvalaikio veiklai dažnai yra įvairių nusikalstamų veiklų, psichotropinių medžiagų vartojimo priežastis, todėl formuosime teisingą vertybinių orientacijų sistemą, sveikos gyvensenos įgūdžius, jų saviauklą, tobulinant savo dorovines savybes, vykdysime sportinę, sveikatinimo švietėjišką veiklą bendruomenėje. Didžiausias dėmesys bus skiriamas teisiniam švietimui, psichologiniams užsiėmimams, kurių metu bus siekiama savęs pažinimo, supratimo, kas ir kodėl sukelia vidinius ir išorinius konfliktus. Nusikalstamumas yra visuomenės, socialinių negerovių atspindys ir nemaža dalimi jų rezultatas. Pastebėta, kad tėvai, susidūrę su netinkamu vaikų elgesiu, nežino kaip elgtis ir neranda problemų sprendimo būdų. Projekto metu bus organizuojami įvairūs žaidimai, estafetės, sportinės važybos paskaitos, diskusijos, pokalbiai, darbas su suaugusiais – suaugusieji dalyvaus organizuojamose paskaitose, susitikimuose, seminaruose.

Laukiami rezultatai

Bus išplėsta bendruomenės narių, mokyklos ir ugdymo formų įvairovė, sukurta “Tarpinė grandis” tarp gatvės ir ugdymo įstaigos, kuriuose bendruomenės nariai saugioje ir tausojančioje aplinkoje atnaujins prarastus bendravimo ir socialinius įgūdžius. Bus išplėstas socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba vaikui ir šeimai teikiančių institucijų tinklas, pagerėjusi pagalbos kokybė.

Pagerėjas valstybės ir savivaldybių įstitucijų, įstaigų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų, bei visuomenės tarpusavio bendradarbiavimas dirbant su bendruomenės vaikais, jaunimu, žmonėmis.

Pagerės darbas su rizikos grupės, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais bendruomenės vaikais ir jų šeimomis.

Kurti bendruomenės socialinių paslaugų infrastruktūrą, skirtą darbui su socialinės rizikos šeimomis, rūpintis, kad pagalba pasiektu kuo daugiau rizikos grupės šeimų, skurstančių šeimų.

Išsiugdys sveikos gyvensenos, atsakomybės už savo poelgius, teigiamų tarpusavio santykių šeimoje, bendruomenėje kūrimo ir palaikymo įgūdžius.

Projekto sklaidą skleis Panevėžio radijo stotis ,,Pulsas“ ir ,,Rožyno“ bendruomenės internetinėje svetainėje.

Akimirkos iš projekto eigos