NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGOS

SKELBIMAS APIE NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU PIRKIMĄ

BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ SĄRAŠAS EITI VISUOMENĖS ATSTOVO PAREIGAS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

DARBO GRUPĖS DĖL “ŠIAURINIO APVAŽIAVIMO” POSĖDŽIO PROTOKOLAS

LRS KONTROLIERIAUS ATSAKYMAS DĖL APLINKELIO 2013 07 02

VIETOS BENDRUOMENIŲ REIKALŲ KOMISIJOS DARBO PLANAS 2013 METAMS

RAŠTAS TARYBOS NARIAMS DĖL JURGINŲ GATVĖS

SUDARYTA DARBO GRUPĖ DĖL “ATOMINIO” KELIO

PANEVĖŽIO MIESTO VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO, TENKINANTYS VIETOS BENDRUOMENIŲ VIEŠUOSIUS POREIKIUS

KREIPIMASIS DĖL “ATOMINIO” KELIO