BENDRUOMENĖS STEIGĖJAI:

 • Vyta Ambrazevičienė
 • Ingrida Čepienė
 • Vladas Kensgaila
 • Zenonas Česevičius
 • Kastytis Kęstaitis
 • Danutė Klokmanienė
 • Antanas Kumža
 • Bronislovas Pakalnis
 • Rimantas Misevičius
 • Alfonsa Rapševičienė
 • Lina Sventickienė
 • Roma Šerplienė
 • Jonas Taučikas